Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Transport - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nuværende version


Page Revision: 29/06/2010 14:47


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som ansøger redegøre for til- og frakørselsforhold vedrørende arbejdskørsel, fx i forbindelse med transport af husdyrgødning, foder, brændstof, mælk, ind- og udlevering af dyr før og efter ændring af dyrehold samt en vurdering af støjbelastningen, herunder tidsrum for transport.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 2 jf. bilag 2 punkt D12 og H35.

Vil du vide mere?

Gener forbundet med transport i forbindelse med husdyrbrugets indretning og drift, herunder lugt-, støv- og støjgener, kan fx opstå som følge af til- og frakørsel af dyr og foder samt kørsel på offentligt tilgængelig vej i forbindelse med udbringning og opbevaring af husdyrgødning og anden form for gødning.

Version 2.0 - 14. januar 2011