Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Biaktiviteter - Vilkår

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 03/12/2013 15:41


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Aktiviteter, der er godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelsesloven, skal du som kommunal sagsbehandler godkende i medfør af § 33 i miljøbeskyttelsesloven, og der skal med godkendelsen fastsættes nødvendige vilkår mv., jf. miljøbeskyttelseslovens § 34.

For aktiviteter, der ikke er godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelsesloven, og som ikke er omfattet af loven, vil det fortsat være miljøbeskyttelseslovens påbudsmulighed efter § 42, der skal finde anvendelse i de tilfælde, hvor der kan være et behov for indgrebsmuligheder. Det skal således afklares, om det i medfør af § 42 i miljøbeskyttelsesloven er nødvendigt at meddele påbud til f.eks. et biogasanlæg eller et hamlfyr.

Det bemærkes i den forbindelse, at der i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed er der som bilag 5 optaget en række standardvilkår, der kan anvendes på bl.a. biogasanlæg (K123), komposteringsanlæg (K123) og halmfyr med indfyringseffekt på mere end 1 MW (G 202) i det omfang disse skal godkendes efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Retsgrundlag

Der henvises til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (bkg. nr. 1454 af 20. december 2012 med senere ændringer).

Version 2.0 - 14. januar 2011