Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind


Dette afsnit indeholder vejledning, som ikke hører under wiki-husdyrvejledningens øvrige afsnit.

Tilføjelsen af vejledning om andre emner end godkendelser og anmeldelse foretages gradvist, så der i en periode vil findes vejledning om andre emner end godkendelser og anmeldelser både her i wiki-vejledningen og på Miljøstyrelsens hjemmeside om landbrug.

Biogas

Der er ikke udarbejdet vejledningstekst til denne side endnu. For at få besked om, hvornår der kommer vejledning om emnet, kan du abonnere på ændringer i husdyrvejledningen.

Kontinuitetsbrud

I dette afsnit kan du få vejledning om, hvordan det vurderes, om der er sket kontinuitetsbrud i produktionen på et husdyrbrug, og om der hermed er sket helt eller delvist bortfald af produktionsretten.

Natur- og Miljøklagenævnet

Her linkes til NoMO (Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer) og nyheder fra nævnet om afgørelser i husdyrsager.

Overgangsordninger

I dette afsnit vejledes om, hvordan overgangsregler skal forstås, så der anvendes det korrekte retsgrundlag for sagsbehandlingen. Du kan også læse om tilstrækkelig oplysning af sager og anvendelsen af ny faktuel viden.

Påbud

Der er ikke udarbejdet vejledningstekst til denne side endnu. For at få besked om, hvornår der kommer vejledning om emnet, kan du abonnere på ændringer i husdyrvejledningen.

Sanktionering af overproduktion

I dette afsnit beskrives, hvordan kommunen indstiller til politiet og hvilke sanktioner, der skal tages i brug over for en konstateret overproduktion.

Tilsyn

Der er ikke udarbejdet vejledningstekst til denne side endnu. For at få besked om, hvornår der kommer vejledning om emnet, kan du abonnere på ændringer i husdyrvejledningen.

Udnyttelsesfrist

Der er ikke udarbejdet vejledningstekst til denne side endnu. For at få besked om, hvornår der kommer vejledning om emnet, kan du abonnere på ændringer i husdyrvejledningen.

Økologisk husdyrbrug

Afsnittet indeholder links til de dele af vejledningen, der er specielt henvendt til økologer. Generelt er husdyrvejledningen dog også gældende for økologer, medmindre andet er anført.

Andet

Der er ikke udarbejdet vejledningstekst til denne side endnu. For at få besked om, hvornår der kommer vejledning om emnet, kan du abonnere på ændringer i husdyrvejledningen.


Version 2.0 - 14. januar 2011