Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Ejer- og driftsforhold samt visitation - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 29/06/2010 11:05


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


   Sådan gør du
         Ansøger
         Konsulent
         Kontaktperson
         Bedriftsoplysninger


Sådan gør du

I IT-ansøgningssystemet skal du, som kommunal sagsbehandler, indtaste oplysninger om navne, adresser, telefonnumre og e-mailadresser på ansøger, evt. konsulent, kontaktperson på bedriften samt oplysninger om bedriftens adresse og CVR-nummer.

Det er specielt vigtigt at den e-mailadresse der indtastes som ansøgers e-mailadresse er en adresse der eksisterer og læses, da den fremover vil blive benyttet når IT-ansøgningssystemet, i forbindelse med kommunens sagsbehandling, udsender automatiske notifikationer og kvitteringsmails.Ansøger

Under punktet "Ansøger" skal du indtaste navn, adresse, telefonnumre og e-mailadresse på ansøger.
Ansøger er altid det man i miljølovgivningen kalder "driftherren", dvs. den for miljøforholdene juridisk ansvarlige. For husdyrbrug vil dette næsten altid være ejeren af bedriften.
Hvis ansøgeren har givet ansvaret for udfyldelsen ansøgningen videre til en konsulent så indføjer konsulenten sine kontaktoplysninger under "konsulent".

Konsulent

Under punktet "Konsulent" skal du indtaste kontaktoplysninger på den konsulent udarbejder og indsender ansøgningen på vegne af en ansøger. Du skal angive navn, firma, og adresse m.m. Ansøgers fuldmagt til konsulentens indsendelse af ansøgning og efterfølgende kontakt til kommunen bør uploades som bilag.


Kontaktperson

Under punktet "Kontaktperson" skal du indtase kontaktoplysninger på den daglige kontaktperson for kommunen i forbindelse med godkendelse og tilsyn


Bedriftsoplysninger

Under punktet "Bedriftsoplysninger" skal oplysninger om bedriftens navn, adresse og CVR-nummer indtastes.


Version 2.0 - 14. januar 2011