Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Lugt Vurdering

Sammenlign side versioner# Titel Gemt d. Gemt af Kommentar  
Nuværende Lugt Vurdering 03/01/2017 17:47 cahel Redaktionel ændring
25 Lugt Vurdering 03/01/2017 17:45 cahel Nævnspraksis om anvendelse af FMK-modellens konsekvensområde ved tilladelse eller godkendelse af minkfarme
24 Lugt Vurdering 03/01/2017 17:34 cahel Redaktionel ændring
23 Lugt Vurdering 03/01/2017 17:32 cahel Redaktionel ændring
22 Lugt Vurdering 03/01/2017 17:30 cahel Redaktionel ændring
21 Lugt Vurdering 03/01/2017 17:22 cahel Sammenhænge mellem FMK-model, ny lugtvejledning og faste afstandskrav til minkfarme
20 Lugt Vurdering 13/10/2016 12:06 andpe Rettelse af dato for den opdaterede lugtemissionsrapport for minkfarme til 10-10-2016.
19 Lugt Vurdering 13/10/2016 12:03 andpe Rapport om lugtemission fra minkfarme er opdateret med følsomhedsfaktorer, hvilket gør det muligt at omregne fra OUE til LE. Herved kan der beregnes konsekvensområde for minkfarme.
18 Lugt Vurdering 28/06/2016 13:55 Erik
17 Lugt Vurdering 17/06/2016 15:25 andpe Korrekturændring.
16 Lugt Vurdering 17/06/2016 15:23 andpe Baggrundsrapporter om lugt fra minkfarme.
15 Lugt Vurdering 16/06/2016 10:35 andpe Emission og spredning af lugt fra minkhaller.
14 Lugt Vurdering 28/10/2015 15:42 andpe Brugervejledning til nyt lugtberegningsmodul (version 2), som er implementeret i husdyrgodkendelse.dk d.d. Se evt. også information på nyhedssiden på husdyrgodkendelse.dk.
13 Lugt Vurdering 15/10/2015 14:30 ahach Ændring af links under retsgrundlag
12 Lugt Vurdering 10/06/2015 13:30 andpe Reduktion af lugtemission vha. hyppig udslusning af gylle i slagtesvinestalde.
11 Lugt Vurdering 26/03/2014 21:08 andpe Vejledning om konkret beregning efter OML-modellen blev opdateret på denne side 18. februar 2014. Pga. tekniske problemer blev kommentar til opdateringen (i version 6 af siden) angivet som ”Korrekturændring”. Derfor sendes besked om ændringen nu. Der er desuden foretaget korrekturændringer d.d.
10 Lugt Vurdering 03/03/2014 10:00 birmp Opdatering af standardemissioner for pelsdyr
9 Lugt Vurdering 28/02/2014 13:24 maesa Korrekturændring
8 Lugt Vurdering 28/02/2014 13:18 maesa Korrekturændring
7 Lugt Vurdering 28/02/2014 13:17 maesa Opdatering på grund af ny viden om lugt fra mink
6 Lugt Vurdering 18/02/2014 13:08 birmp Korrekturændring
5 Lugt Vurdering 11/02/2014 13:02 andpe Rettelse af links til vejledning om ruhedsklasser.
4 Lugt Vurdering 23/01/2014 15:09 andpe Præcisering af vejledning om brug af 50 %-reglen.
3 Lugt Vurdering 23/01/2014 15:09 andpe Præcisering af vejledning om brug af 50 %-reglen.
2 Lugt Vurdering 06/12/2013 15:50 andpe FMK-vejledningen er vedhæftet. Links, bl.a. til faglig rapport vedr. ny lugtvejledning, er rettet. Opdatering til BEK nr. 1280 af 8/11/2013. Korrekturændringer.
1 Lugt Vurdering 13/01/2011 17:12 andpe
0 Lugt Vurdering 08/07/2010 15:54 Mark

Version 2.0 - 14. januar 2011