Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Vejledning om miljøregulering af husdyrhold (GÆLDENDE FØR 1. AUGUST 2017)

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 24/05/2011 17:24Velkommen til Miljøstyrelsens nye vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Vi har samlet det eksisterende vejledningsmateriale om godkendelse af husdyrbrug og givet det en ny udformning.

Image
Hensigten med denne nye digitale vejledning er at give et brugbart værktøj for især kommunale sagsbehandlere og landbrugskonsulenterne på ansøgers side. Vi ønsker samtidigt at åbne en kanal for dialog mellem Miljøstyrelsen og brugerne af vejledningen. Teknisk set har vi derfor valgt at bygge vejledningen op på samme måde som Wikipedia, med de samme søgefunktioner og mulighed for en åben faglig dialog mellem brugerne.

Vejledningen omhandler kun miljøgodkendelse af husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens §11, §12 og §16. Mere præcist er vejledningen en sammenskrivning af relevante dele af Skov- og Naturstyrelsens vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fra dec. 2006, den supplerende vejledning, det supplerende kapitel 6 om offentlighed, FAQer og relavante vejledende notater (praksisnotater, sædskiftenotat, notat om begrebet ”samlet anlæg” m.m.).

Image
Vejledningen erstatter ovenstående vejledningsmateriale og alle kommende ændringer vil fremover blive indføjet direkte i denne vejledning så brugerne kun skal hente oplysninger om et konkret emne ét sted. Hensigten med det digitale format er i høj grad også at gøre opdateringer af indholdet i vejledningen mere smidig og hurtig.

Den nye vejledning har fået betegnelsen version 2.0, idet SNS-vejledningen fra 2006 betegnes som version 1.0. Denne version 2.0 har været i bred offentlig høring hen over sommeren 2010. Ingen af høringssvarene har givet anledning til egentlige substantielle ændringer, men svarene har givet anledning til en række præciseringer. Den version af vejledningen, som nu offentliggøres, indeholder derfor i forhold til høringsversionen ikke egentlige substantielt ændrede anvisninger til kommunernes sagsbehandling. Ved at klikke på "historie" og efterfølgende "sammenlign" kan du se hvilke ændringer vi har lavet i forhold til høringsversionen. Læs her mere om de løbende opdateringer og versioner af vejledningen, hvor du også kan læse om hvordan du registrerer dig som bruger, så du automatisk får en mail når og hvor, der er sket ændringer af vejledningen.

Vejledningens opbygning tager udgangspunkt i skabelonen for ”Den gode miljøgodkendelse”, som er udarbejdet i regi af KL. Vejledningen består overordnet af tre dele: Generelle forhold, Anlægget og Arealerne med tilhørende sider for de forskellige faglige emner. Hver enkelt fagemne-side er inddelt i de samme tre afsnit: Sådan gør du, Retsgrundlag og Vil du vide mere?

Image
Dertil kommer, at der til hvert fagemne er tilknyttet et link til de konkrete svar Miljøstyrelsens kommunale help desk har givet inden for de pågældende emne. Vejledningens emneopdeling vil være en fast gennemgående struktur for både offentliggjorte help-desk svar og det kommende kommunale afgørelsesmodul, der til efteråret 2010 vil blive tilknyttet ansøgningssystemet Husdyrgodkendelse.dk.

Via venstremenuen og links på de enkelte sider kan du klikke dig rundt i vejledningen, logge ind og kommentere på de enkelte sider eller tilmelde dig RSS-feeds, så du får besked om ændringer eller nye kommentarer. Under hvert emne kan du desuden læse de svar der er givet om emnet fra Husdyrhelpdesken.

Der har til udarbejdelsen af vejledningen været tilknyttet en sparringsgruppe bestående af erfarne kommunale sagsbehandlere fra Assens, Guldborgsund, Hjørring, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner. Sparringsgruppen har løbende givet kommentarer til indholdet og opbygningen af vejledningen.

Version 2.0 - 14. januar 2011