Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Nitrat (overfladevand) - Vurdering

Sammenlign side versioner# Titel Gemt d. Gemt af Kommentar  
Nuværende Nitrat (overfladevand) - Vurdering 04/01/2017 16:35 andpe Korrekturændring.
29 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 04/01/2017 16:08 cahel Redaktionel ændring
28 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 04/01/2017 16:07 cahel
27 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 04/01/2017 16:04 cahel Redaktionel ændring
26 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 04/01/2017 15:52 cahel Redaktionel ændring
25 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 04/01/2017 15:50 cahel Redaktionel ændring
24 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 04/01/2017 15:48 cahel Redaktionel ændring
23 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 04/01/2017 15:45 cahel Tilpasning til formulering i husdyrgodkendelsesbkg. bilag 3 og 4 samt opfølgning på NMK-133-00153
22 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 19/12/2016 11:17 andpe Opdatering af information om dyreholdskortet.
21 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 17/11/2016 14:25 andpe Link til dyretrykskortet er opdateret.
20 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 29/01/2016 10:49 ahach Små ændringer af formuleringer
19 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 03/11/2015 15:31 andpe Opdatering af information om dyreholdskortet.
18 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 10/04/2015 21:20 andpe Opdateret forklaring af beregning af nitratudvaskning i husdyrgodkendelse.dk
17 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 30/10/2013 11:15 andpe Opdatering af §-numre til BEK nr 1172 af 04/10/2013.
16 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 14/06/2013 16:25 andpe Korrekturændring.
15 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 14/06/2013 16:00 andpe Teknisk ændring: Tilføjelse af link.
14 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 14/06/2013 15:14 andpe Håndtering af FarmN-beregninger med decimaltal på andel efterafgrøder.
13 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 18/12/2012 15:49 andpe Advarsel om manglende opdatering til lovændring er fjernet. Opdatering var ikke nødvendig af dette afsnit, og derfor er der ikke ændret andet end lidt korrektur.
12 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 07/02/2012 17:54 andpe Anvendelse af dyreholdsdata i sagsbehandlingen og henvisning til NMKN-praksis i sager med arealer i forskellige oplande.
11 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 23/12/2011 14:47 anras
10 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 23/12/2011 14:46 anras
9 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 23/12/2011 14:10 anras
8 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 23/12/2011 14:08 anras
7 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 30/08/2011 17:14 andpe Bemærkning om at afsnittet endnu ikke er opdateret til ansøgninger, som er indsendt efter 10. april 2011, og som derfor skal behandles efter reglerne i ændringsbekendtgørelse nr. 291 af 06/04/2011
6 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 24/06/2011 15:06 lenan
5 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 24/06/2011 14:54 lenan
4 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 03/03/2011 14:40 andpe Link til kort over udviklingen af husdyrtrykket er tilføjet nederst i afsnittet "Vurdering af udvikling i husdyrtrykket, ad afskæringskriteriets pkt. 1".
3 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 03/03/2011 14:10 andpe Der er tilføjet ny tekst samt et link til Miljøstyrelsens notat af 28.02.2011, "Supplement til den digitale husdyrvejledning om kommunernes opgørelse af dyretryk". Se nederst i afsnittet "Vurdering af udvikling i dyretrykket, ad afskæringskriteriets pkt. 1".
2 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 26/01/2011 11:44 andpe
1 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 07/01/2011 11:16 andpe
0 Nitrat (overfladevand) - Vurdering 09/07/2010 11:01 andpe

Version 2.0 - 14. januar 2011