Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]Pelsdyrbekendtgørelsen er med virkning fra 1. januar 2017 indarbejdet i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Vejledningen om husdyrgødningsbekendtgørelsen vil blive opdateret snarest muligt.

Vejledning om pelsdyrfarme af 25. marts 2004 kan stadig anvendes i det omfang, den ikke strider mod de nugældende regler.

Retningslinjer for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme, udarbejdet af Aarhus Universitet, skal følges på pelsdyrfarme i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens § 41, stk. 1.


Version 2.0 - 14. januar 2011