Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Godkendelsespligt - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 29/06/2010 11:08


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Hvis det, du som ansøger, har tænkt dig at indgive ansøgning om, er af mindre omfang, skal du overveje, om der er tale om en godkendelsespligtig etablering, udvidelse eller ændring. I benægtende fald, skal du afslutte godkendelsesproceduren og i stedet behandle sagen efter reglerne om påbud, hvis der er grundlag for det.

Etableringer af nye husdyrbrug er altid godkendelsespligtige, hvis der er tale om husdyrbrug for mere end 15 DE.

Udvidelser, der indebærer at produktionen forøges, er som udgangspunkt altid godkendelsespligtige. Tilsvarende gælder de fleste helt eller delvise omlægninger af dyretypen.

Spørgsmålet om, hvorvidt der godkendelsespligt, er derfor primært relevant i forhold til mindre ændringer i staldbygningerne, renovationer mv. For det første er visse bygninger (halmlade, maskinhal/hus, korn- og fodersiloer eller malkeanlæg) omfattet af en særlig anmeldelsesordning. Disse bygninger skal derfor ikke godkendes. For det andet er nogle ændringer af eksisterende anlæg af så begrænset betydning, at de ligger under en i praksis udviklet bagatelgrænse.

Endelig kræver udskiftning af ejede eller forpagtede arealer eller indgåelse af andre gylleaftaler, der ikke allerede indgår i en godkendelse af bedriftens arealer, slet ikke godkendelse. Udskiftning af arealerne skal i givet fald behandles efter reglerne om anmeldelse i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.Retsgrundlag

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. 7 og 8 skal ansøger indlevere:

7) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed.

8) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer.


Vil du vide mere?

Læs mere om kommunens vurdering her.

Version 2.0 - 14. januar 2011