Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

§ 10-tilladelse

RSS

Dette afsnit indeholder vejledning om tilladelse efter husdyrgodkendelseslovens § 10.

Vær opmærksom på, at vejledning om § 10-tilladelser i Skov- og Naturstyrelsens vejledning fra 2007 ikke er indarbejdet i dette afsnit.
Krav om tilladelse efter husdyrgodkendelseslovens § 10

Det kræver tilladelse efter husdyrgodkendelseslovens § 10, hvis en husdyrproducent ønsker at etablere et husdyrbrug og antallet af dyreenheder er mere end 15 DE og højst 75 DE. Det samme krav gælder, hvis husdyrbruget ønskes udvidet eller ændret, så antallet af dyreenheder ligger mellem 15 og 75 DE.

For husdyrbrug med produktion af kødædende pelsdyr gælder særlige regler. Her kræves der tilladelse efter § 10, når der efter etablering, udvidelse eller ændring bliver mere end 3 DE og højst 25 DE.

Læs mere om hvilke etableringer, udvidelser eller ændringer m.m. der udløser krav om tilladelse efter husdyrgodkendelseslovens § 10 i afsnittet "Godkendelsespligt".

Ansøgningsskema til § 10-tilladelse

For at søge om tilladelse efter § 10 skal man udfylde ansøgningsskemaet og sende det til sin kommune.

Skema til ansøgning om tilladelse efter husdyrgodkendelseslovens § 10

Vejledning til § 10-ansøgningsskemaet


Version 2.0 - 14. januar 2011