Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Pelsdyrbekendtgørelsen

RSS
På denne side findes links til pdf-udskrifter af dele af Miljøstyrelsens hjemmeside, som indeholdt vejledning om pelsdyrbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1428 af 13/12/2006 om pelsdyrfarme m.v.) samt til dokumenter, der henvistes til fra hjemmesiden. Pelsdyrbekendtgørelsens regler blev overført til husdyrgødningsbekendtgørelsen med virkning fra 1. januar 2017.

De dele af vejledningsteksterne, som stadig er relevante, vil blive overført til wiki-husdyrvejledningens nye afsnit om husdyrgødningsbekendtgørelsen snarest muligt.

Særligt om pelsdyr

Vejledning om pelsdyrfarme fra 25. marts 2004

Pelsdyrfarme - svar på udvalgte spørgsmål

Retningslinjer for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme - Aarhus Universitet - April 2016

Helhedsorienteret miljøvurdering af minkavl og forslag til indsatsområder - Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen - Nr. 50, 2003


Version 2.0 - 14. januar 2011