Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind


Dette afsnit indeholder vejledning om tilsyn med regler, som følger af husdyrgodkendelsesloven, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, husdyrgødningsbekendtgørelsen eller pelsdyrbekendtgørelsen.

Bemærk, at vejledningen om pelsdyrbekendtgørelsen også indeholder oplysninger om gennemførelse af tilsyn med reglerne i denne bekendtgørelse.

For vejledning om miljøtilsynsbekendtgørelsens regler henvises til miljøtilsynsvejledningen.

Tilsyn med udbringningsarealer

Denne side indeholder endnu ikke omfattende vejledning om tilsyn med udbringningsarealer. Indtil videre er der alene tilføjet tekst fra de tidligere husdyr-FAQ'er på Miljøstyrelsens hjemmeside.


Version 2.0 - 14. januar 2011