Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Ikke-teknisk resumé

RSS
Alle   

Ansøgning

Vurdering

Dette afsnit blev sidst ændret d. 27 mar 2017

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug)

Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler sikre dig, at det ikke-tekniske resumé fra ansøger er en korrekt og fyldestgørende beskrivelse af indholdet af godkendelsen, som er skrevet i et ikke-teknisk, læsbart sprog.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i, om ansøgers resumé indeholder alle de nødvendige dele og er retvisende, herunder f.eks. hvis der er sket projekttilpasninger efter ansøgningens indgivelse. Hvis ikke det ikke-tekniske resumé er fyldestgørende, kan det føre til, at der foreligger en mangel i forhold til offentlighedens inddragelse, hvilket kan få ugyldighedsvirkning.

Undersøgelserne af det ikke-tekniske resumé foretages inden offentlighedsprocedurerne gennemføres. Er resuméet ved en indledende gennemgang ikke fyldestgørende, følges UVISA-proceduren for ukonforme ansøgninger, hvorefter resuméet skal suppleres eller ansøgningen afvises.

Vil du vide mere?

Kravet om et ikke-teknisk resumé af ansøgningen stammer fra IE-direktivet og VVM-direktivet og hensigten hermed er, at understøtte direktivernes krav om offentlighedens inddragelse, inden der gives godkendelse.

Det er derfor kommunens ansvar at sikre, at resuméet er retvisende og dækkende nok til at indgå i offentlighedsdelen af godkendelsesprocessen. Det betyder, at interesserede naboer og andre skal kunne danne sig et fyldestgørende billede af det ansøgtes betydning for naturen, naboerne og landskabet - uden der bruges vanskelige tekniske udtryk eller blot henvises til indforståede beregninger.


Helpdesksvar om emnetSvar fra husdyrhelpdesken om offentlighed og høring (herunder ikke-teknisk resumé)


Version 2.0 - 14. januar 2011