Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind


Under Forurening kan du læse om følgende emner:

Spildevand

Spildevand indeholder en redegørelse for håndtering af spildevand fra anlæg på husdyrbrug.

Husdyrgødning og foder

Husdyrgødning indeholder en redegørelse for håndtering af husdyrgødning og foder fra anlæg på husdyrbrug.

Affald og miljøfarlige stoffer

Affald og miljøfarlige stoffer indeholder en redegørelse for håndtering af affald og døde dyr ved husdyrbrug.

Ammoniaktab - Generelt

Ammoniaktab - Generelt handler om kravene til generel begrænsning af ammoniaktabet fra anlægget, bl.a. gennem brugen af den miljømæssigt bedste tilgængelige teknik. Sigtet med det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra husdyrbrug er at sikre, at der generelt fortsat sker reduktion af ammoniakbelastningen af Danmarks natur.

Ammoniakpåvirkning af natur

Ammoniakpåvirkning af natur handler primært om, hvor meget ammoniaktab fra anlægget påvirker konkrete nærtliggende naturområder omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7. Dertil kommer kommunens vurdering af, hvordan det ansøgte projekt påvirker anden særlig natur, herunder naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller habitatdirektivet.

Version 2.0 - 14. januar 2011