Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Teknologiblade

RSS

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


   Slagtesvin
      Fodring
         Råprotein i slagtesvinefoder
         Fosfor i slagtesvinefoder
      Staldindretning
         Delvist fast gulv
         Svovlsyrebehandling af gylle
         Luftrensning
         Køling af gylle i svinestalde
      Opbevaring/behandling af husdyrgødning
         Gylleseparering
         Overdækning
      Udbringning af husdyrgødning
         Nedfældning
   Søer
      Fodring
         Råprotein i sofoder
         Fosfor i sofoder
      Staldindretning
         Svovlsyrebehandling af sogylle
         Køling af gylle i svinestalde
         Luftrensing
      Opbevaring/behandling af husdyrgødning
         Gylleseparering
         Overdækning
      Udbringning af husdyrgødning
         Nedfældning
   Smågrise
      Fodring
         Benzoesyre
         Råprotein i smågrisefoder
         Fosfor i smågrisefoder
      Staldindretning
         Svovlsyrebehandling af smågrisegylle
         Køling af gylle i svinestalde
         Luftrensning - søer og smågrise
      Opbevaring/behandling af husdyrgødning
         Gylleseparering
         Overdækning
      Udbringning af husdyrgødning
         Nedfældning
   Malkekvæg
      Fodring
         Reduceret tildeling af råprotein
      Staldindretning
         Svovlsyrebehandling af kvæggylle
         Skrabere
         Faste drænede gulve
      Opbevaring/behandling af husdyrgødning
         Gylleseparering
         Overdækning
      Udbringning af husdyrgødning
         Nedfældning
   Fjerkræ
      Driftssystemer
      Fodring
      Staldindretning
      Opbevaring/behandling af husdyrgødning
      Udbringning af husdyrgødning
   Mink
      Opbevaring/behandling af husdyrgødning
         Gylleseparering
         Overdækning
      Udbringning af husdyrgødning
         Nedfældning


Som fagligt grundlag for BAT-standardvilkårene er der indsamlet eksisterende viden om en række teknologier til begrænsning af udledningen af ammoniak og fosfor fra en række husdyrproduktioner. På baggrund heraf udarbejdes kortfattede beskrivelser af effekt og økonomi for de teknologier, som vurderes at have tilstrækkelig dokumenteret miljøeffekt.

Teknologibladene er vejledende og anvendes til at opfylde standardvilkår for konkrete produktionsgrene. I Teknologibladene vurderes, hvorvidt en teknik kan anvendes til at fastsætte og opfylde emissionskrav. Der er således ikke tale om en blåstempling af en teknik eller en teknologitype som værende BAT men nærmere en indikation af, at denne helt eller delvist kan anvendes til at opfylde BAT-emissionsgrænseværdier og beskyttelsesniveauer.

Nedenfor vil du kunne finde Teknologiblade for de enkelte husdyrtyper efterhånden som de udarbejdes:

Slagtesvin

Fodring

Råprotein i slagtesvinefoder

Teknologiblad:

Råprotein i slagtesvinefoder

Fosfor i slagtesvinefoder

Teknologiblad:

Fosfor i slagtesvinefoder

Staldindretning

Delvist fast gulv

Teknologiblad:

Delvist fast gulv - slagtesvin

Svovlsyrebehandling af gylle

Teknologiblad:

Svovlsyrebehandling af slagtesvinegylle

Teknisk og økonomisk baggrundsmateriale:

Økonomiske beregningsforudsætninger - forsuring - slagtesvin

Luftrensning

Teknologiblade:

Kemisk luftrensning med syre - slagtesvin

Biologisk luftrensning - slagtesvin

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater:

Forudsætninger - kemisk luftrensning

Forudsætninger - biologisk luftrensning

Køling af gylle i svinestalde

Teknologiblade:

Slagtesvin - Køling af gylle

Køling af gylle i stalde til søer og smågrise

Supplement til teknologiblade om køling af gylle i svinestalde:

Miljøstyrelsens vejledning af 15. juni 2015 om anvendelse af timetæller som alternativ til automatisk datalogger ved gyllekøling til slagtesvin, søer og smågrise

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater:

Økonomisk baggrundsnotat for gyllekøling - søer og smågrise

Forudsætninger - gyllekøling - slagtesvin

Opbevaring/behandling af husdyrgødning

Gylleseparering

Teknologiblade:

Dekantercentrifuge

Kemisk fældning

Skruepresser

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater:

Baggrundsnotat for gylleseparering

Overdækning

Teknologiblad:

Fast overdækning

Teknisk og økonomisk baggrundsnotat:

Økonomiske forudsætninger - overdækning

Udbringning af husdyrgødning

Nedfældning

Teknologiblade:

Nedfældning i sort jord

Nedfældning i vinterafgrøder

Nedfældning i græsmarker

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater

Økonomisk oversigt for nedfældet gylle

Økonomisk oversigt for gylleudbringning

Omkostninger ved sortjordsnedfældning

Omkostninger ved slangeudlægning

Omkostninger ved græsmarksnedfældning

Søer

Fodring

Råprotein i sofoder

Teknologiblad:

Råprotein i sofoder

Fosfor i sofoder

Teknologiblad:

Fosfor i sofoder

Staldindretning

Svovlsyrebehandling af sogylle

Teknologiblad:

Svovlsyrebehandling af sogylle

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater:

Økonomisk baggrundsnotat for forsuring

Køling af gylle i svinestalde

Teknologiblade:

Slagtesvin - køling af gylle

Køling af gylle i stalde til søer og smågrise

Supplement til teknologiblade om køling af gylle i svinestalde:

Miljøstyrelsens vejledning af 15. juni 2015 om anvendelse af timetæller som alternativ til automatisk datalogger ved gyllekøling til slagtesvin, søer og smågrise

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater:

Økonomisk baggrundsnotat for gyllekøling - søer og smågrise

Forudsætninger - gyllekøling - slagtesvin

Luftrensing

Kemisk luftrensning

Teknologiblade:

Kemisk luftrensning i sostalde

Kemisk luftrensning i smågrisestalde

Biologisk luftrensning

Teknologiblade:

Biologisk luftrensning i sostalde

Biologisk luftrensning i smågrisestalde

Opbevaring/behandling af husdyrgødning

Gylleseparering

Teknologiblade:

Dekantercentrifuge

Kemisk fældning

Skruepresser

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater:

Baggrundsnotat for gylleseparering

Overdækning

Teknologiblad:

Fast overdækning

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater:

Økonomiske forudsætninger - overdækning

Udbringning af husdyrgødning

Nedfældning

Teknologiblade:

Nedfældning i sort jord

Nedfældning i vinterafgrøder

Nedfældning i græsmarker

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater:

Økonomisk oversigt for nedfældet gylle

Økonomisk oversigt for gylleudbringning

Omkostninger ved sortjordsnedfældning

Omkostninger ved slangeudlægning

Omkostninger ved græsmarksnedfældning

Smågrise

Fodring

Benzoesyre

Teknologiblad:

Benzoesyre til smågrise

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater: {HVORFOR ER HER INGEN?}

Råprotein i smågrisefoder

Teknologiblad:

Råprotein i smågrisefoder

Fosfor i smågrisefoder

Teknologiblad:

Fosfor i smågrisefoder

Staldindretning

Svovlsyrebehandling af smågrisegylle

Teknologiblad:

Svovlsyrebehandling af smågrisegylle

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater:

Økonomisk baggrundsnotat for forsuring

Køling af gylle i svinestalde

Teknologiblade:

Slagtesvin - køling af gylle

Køling af gylle i stalde til søer og smågrise

Supplement til teknologiblade om køling af gylle i svinestalde:

Miljøstyrelsens vejledning af 15. juni 2015 om anvendelse af timetæller som alternativ til automatisk datalogger ved gyllekøling til slagtesvin, søer og smågrise

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater:

Økonomisk baggrundsnotat for gyllekøling - søer og smågrise

Forudsætninger - gyllekøling - slagtesvin

Luftrensning - søer og smågrise

Kemisk luftrensning

Teknologiblade:

Kemisk luftrensning i sostalde

Kemisk luftrensning i smågrisestalde

Biologisk luftrensning

Teknologiblade:

Biologisk luftrensning i sostalde

Biologisk luftrensning i smågrisestalde

Opbevaring/behandling af husdyrgødning

Gylleseparering

Teknologiblade:

Dekantercentrifuge

Kemisk fældning

Skruepresser

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater:

Baggrundsnotat for gylleseparering

Overdækning

Teknologiblad:

Fast overdækning

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater:

Økonomiske forudsætninger - overdækning

Udbringning af husdyrgødning

Nedfældning

Teknologiblade:

Nedfældning i sort jord

Nedfældning i vinterafgrøder

Nedfældning i græsmarker

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater:

Økonomisk oversigt for nedfældet gylle

Økonomisk oversigt for gylleudbringning

Omkostninger ved sortjordsnedfældning

Omkostninger ved slangeudlægning

Omkostninger ved græsmarksnedfældning

Malkekvæg

Fodring

Reduceret tildeling af råprotein

Teknologiblad:

Reduceret tildeling af råprotein til malkekøer

Teknisk og økonomisk baggrundsnotat:

Baggrundsnotat til reduceret tildeling af råprotein til malkekøer

Staldindretning

Svovlsyrebehandling af kvæggylle

Teknologiblad:

Svovlsyrebehandling af kvægylle

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater:

Økonomiske forudsætninger for svovlsyrebehandling af kvæggylle

Skrabere

Teknologiblade:

Skrabere i gangarealer i stalde til malkekvæg

Skrabere i gyllekanaler i stalde til malkekvæg

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater:

Økonomisk baggrundsnotat til skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til skrabere i gyllekanaler i stalde til malkekøer

Faste drænede gulve

Teknologiblad:

Faste drænede gulve

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater:

Baggrundsnotat for faste drænede gulve

Økonomisk oversigt for faste drænede gulve

Opbevaring/behandling af husdyrgødning

Gylleseparering

Teknologiblade:

Dekantercentrifuge

Kemisk fældning

Skruepresser

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater:

Baggrundsnotat for gylleseparering

Overdækning

Teknologiblad:

Fast overdækning

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater:

Økonomiske forudsætninger - overdækning

Udbringning af husdyrgødning

Nedfældning

Teknologiblade:

Nedfældning i sort jord

Nedfældning i vinterafgrøder

Nedfældning i græsmarker

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater:

Økonomisk oversigt for nedfældet gylle

Økonomisk oversigt for gylleudbringning

Omkostninger ved sortjordsnedfældning

Omkostninger ved slangeudlægning

Omkostninger ved græsmarksnedfældning

Fjerkræ

Driftssystemer

Driftssystem - økologiske høner

Driftssystem - slagtekyllinger

Driftssystem - skrabehøner

Driftssytem - rugeæg

Driftssytem - konsumægsopdræt

Driftssystem - frilandshøner

Driftssystem - beriget bur

Fodring

Råprotein i slagtekyllingefoder

Råprotein i foder til æglæggende høner

Fosforindhold i æglæggerfoder

Fosforindhold i slagtekyllingefoder

Staldindretning

Hyppig fjernelse af gødning fra æglæggende høns som ikke holdes i bur

Hyppig fjernelse af gødning (berigede bure)

Kemisk luftrensning - slagtekyllinger

Kemisk luftrensning - høner

Etagesystem til ægproduktion

Opbevaring/behandling af husdyrgødning

Gødningstørring i stalde med gødningskumme - gulvdrift - skrabeægsproduktion

Udbringning af husdyrgødning

Direkte udbringning af dybstrøelse fra fjerkræbesætninger

Mink

Opbevaring/behandling af husdyrgødning

Gylleseparering

Teknologiblade:

Dekantercentrifuge

Kemisk fældning

Skruepresser

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater:

Baggrundsnotat for gylleseparering

Overdækning

Teknologiblad:

Fast overdækning

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater:

Økonomiske forudsætninger - overdækning

Udbringning af husdyrgødning

Nedfældning

Teknologiblade:

Nedfældning i sort jord

Nedfældning i vinterafgrøder

Nedfældning i græsmarker

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater:

Økonomisk oversigt for nedfældet gylle

Økonomisk oversigt for gylleudbringning

Omkostninger ved sortjordsnedfældning

Omkostninger ved slangeudlægning

Omkostninger ved græsmarksnedfældning

Version 2.0 - 14. januar 2011