Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Teknologilisten

RSS

Teknologilisten en liste over miljøteknologi, som har en dokumenteret miljøeffekt og er driftssikker

Listen er udarbejdet for at skabe overblik over tilgængelig miljøteknologi på markedet.

Teknologilisten kan anvendes som dokumentation for effekten af teknologier, der indgår i en ansøgning om miljøgodkendelse.

Hvis der ønskes indregnet effekt af en teknologi, som ikke er optaget på teknologilisten, skal kommunen, som en del af sagens oplysning, sikre, at der er tilstrækkelig dokumentation for den indregnede effekt.

Få mere information om teknologilisten på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Version 2.0 - 14. januar 2011