Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Pelsdyrfarme til kødædende pelsdyr

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 27/10/2013 19:46


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]Den 25. marts 2004

Vejledning om pelsdyrfarme

Miljøministeriet har i medfør af miljøbeskyttelsesloven udstedt en ny bekendtgørelse om pelsdyrfarme (Bekendtgørelse nr. 607 af 15. juli 2002), som trådte i kraft den 1. august 2002.

Pelsdyrfarmbekendtgørelsen er en såkaldt branchebekendtgørelse, der fastsætter regler for etablering, indretning, udvidelse, ændring og drift af farme med kødædende pelsdyr. Ændringer i forhold til den tidligere bekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 12 af 3. januar 1992) tager især sigte mod at reducere tabet af næringsstoffer fra pelsdyrfarme med afsæt i de forhold, som blev anført i Ammoniakhandlingsplanen.

Der henvises til afsnittet afslutningsvis om administrative bestemmelser, hvor konsekvensen af bekendtgørelsens status som branchebekendtgørelse bl.a. er beskrevet.

På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside – www.skovognatur.dk/landbrug findes - ”Retningslinier for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme” - ”Byggeblad vedr. containere til opbevaring af fast gødning fra mink m.v

Version 2.0 - 14. januar 2011