Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Straffebestemmelser

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nuværende version


Page Revision: 11/08/2016 00:15


Image

UDKAST TIL VEJLEDNING OM HUSDYRGØDNINGSBEKENDTGØRELSEN I HØRING INDTIL 1. OKTOBER 2016
Send bemærkninger til mst@mst.dk cc. andpe@mst.dk og ernch@mst.dk med anført j.nr. MST-12411-00355.
Bemærk at denne vejledning ikke omfatter ændringer i forslaget til bekendtgørelse, som var i høring indtil 10. august 2016, idet bekendtgørelsen endnu ikke er udstedt.


Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 41

Overtrædelse af husdyrgødningsbekendtgørelsen kan medføre straf i form af bøde. Hvis der er tale om overtrædelser, der er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er voldt skade eller fremkaldt fare på natur m.v., eller der er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel ved overtrædelsen er det muligt at skærpe straffen til 2 års fængsel.


Version 2.0 - 14. januar 2011