Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Økologisk husdyrbrug

RSS

Specielt for økologer

Generelt er denne vejledning også gældende for økologer, medmindre andet er anført. Nedenfor kan du finde links til de dele af vejledningen, der er specielt henvendt til økologer.

Under husdyrgødningsbekendtgørelsen i afsnittet om ændringer 1.8.2012 omtales Udbringning af flydende husdyrgødning på økologiske bedrifter samt forbud mod udbringning 15. november - 1. februar.

Under anmeldeordninger i afsnittene om § 37 økologi kan du se, hvornår det er muligt via en anmeldelse til kommunen at ændre en ikke økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin.

Der gælder også særlige regler i forbindelse med ammoniaktab. Dette gælder både for ansøgninger indsendt fra og med 15. marts 2011 og ansøgninger indsendt inden 15. marts 2011. Du kan læse mere under det generelle ammoniakreduktionskrav.

Der findes et særligt teknologiblad om driftssystem for økologiske høner. Du kan finde dette under teknologiblade.

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]

Version 2.0 - 14. januar 2011